Andrej Vrzel, dr.vet.med

Ukvarjam se predvsem z zdravljenjem rejnih živali.