Marjan Hartman, vet.teh.

Skrbim za osemenjevanje rejnih živali na področju Prekmurja.