Bolezni dihal

Delimo jih na bolezni zgornjih in spodnjih dihal ter na kronične in akutne. Vzroki so lahko različni.

Pregled dihal opravimo s pomočjo endoskopa in bronhoskopa (tudi BAL – bronhoalveolarna lavaža).

Najpogostejše bolezni s katerimi se srečujemo:

Velikokrat se v sklopu obolenj dihal poslužujemo inhalatorja, posebej prilagojenega za konje.

Bolezni dihal konj pa lahko lastniki preprečite tudi sami,  predvsem tako,  da mu omogočite dobre življenjske pogoje, dovolj svežega zraka in dovolj gibanja.