Andrej Vrzel, dr.vet.med.

Rojen sem leta 1967 v Mariboru. Sem domačin, saj živim nedaleč  od sedeža naše ambulante. Po končani osnovni šoli v domačem kraju sem obiskoval srednjo agroživilsko šolo v Ljubljani. Uspešno sem končal smer veterinarski tehnik. Po odsluženem vojaškem roku sem nadaljeval študij na  Ljubljanski veterinarski fakulteti in ga leta 1993 tudi uspešno zaključil.

Sem prvi zaposleni v Ambulanti Šantl. Delam predvsem na terenu z velikimi živalmi. Sem član Bujatrične sekcije v okviru Veterinarske zbornice Slovenije. Na tem področju se tudi izobražujem.

V prostem času se ukvarjam z družbeno koristnim delom v naši lokalni skupnosti. Vodim pa tudi manjše gasilsko društvo v moji vasi.