Marjan Hartman, vet. teh.

Skrbim predvsem za osemenjevanje rejnih živali na področju Prekmurja.