Mira Kaučič, ek.teh.

Rojena sem leta 1969 v Murski Soboti. Osnovno šolo sem zaključila v Križevcih pri Ljutomeru. Po končani OŠ, sem se vpisala v tekstilno šolo v Murski Soboti, ker pa se že takrat nisem videla v tem poklicu, sem se prekvalificirala za ekonomskega tehnika. V tej ambulanti sem zaposlena že od leta 1999.

Tu predvsem skrbim za administrativna dela naše ambulante. Sem ljubiteljica živali, zato tudi rada priskočim na pomoč  na terenu in v naši lepi ambulanti.