Nuša Jaušovec, vet. teh.

Najdete me predvsem v ambulanti za male živali in recepciji.