Rejne živali

Na področju rejnih živali delujemo na terenu, pa tudi v ambulanti. Zdravimo govedoprašiče in drobnico.

Naše delo opravljamo z ljubeznijo do živali, zato se trudimo, da živalim zagotovimo najboljšo možno oskrbo, hkrati pa razumemo tudi ekonomski vidik rejca. Tako, rejcem pomagamo in svetujemo pri vzpostavitvi in manegmentu reje. Trudimo se, da lastnikom črede prenesemo informacije o novostih, ki jih pridobimo na izobraževanjih doma in v tujini.

GOVEDO

Zdrava čreda je naš cilj. K temu strmimo na vseh področjih dela z velikimi živalmi. Nudimo preventivno in kurativno zdravljenje, osemenjevanje in akutne bolezni.

PRAŠIČI

Preventiva je ključ do zdrave reje. Skrbimo predvsem za manegment reje prašičev. Znanja iz izobraževanj v tujini prenašamo rejcem. Strmimo k čim manjši uporabi antibiotikov.

DEŽURNI VETERINAR – 24 ur na dan – 051 311 310