Tomaž Šantl, dr.vet.med

Rojen leta 1964. Imam dve hčerki. Po končani osnovni šoli sem se vpisal v srednjo veterinarsko šolo. Nato pa šolanje nadaljeval na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Študij sem zaključi leta 1991 in se takoj zaposlil na veterinarski postaji v Ljutomeru. Čez pet let sva z ženo začela z lastno prakso.

Kot študent sem sanjal, da bom delal s konji, zato sem se večkrat že med študijem in po njem odpravil na prakso v tujino (Švedska – Helsingborg, Nemčija- Munchen, Dagelfing, Straubing), kjer sem pridobil ogromno znanja s področja konjev.

Poleg vodenja ambulante in rednega veterinarskega dela se danes zavzemam področje zdravstvenega varstva prašičev, osemenjevanje kobil, sem pa tudi preglednik konj. V zadnjih letih se pa izobražujem predvsem na področju zdravstvenega varstva prašičereje. Udeležujem se veterinarskih kongresov IPVS ter različnih simpozijev doma in na tujem. Vedno več se ukvarjam z organizacijo prašičereje in izboljšanjem tehnologije reje prašičev v Sloveniji.