Kastracije

Pri kastraciji psu ali mačku odstranimo moda, s čimer ustavimo oploditveno sposobnost, spolno vedenje in omejimo potepanje. Poseg opravimo v splošni anasteziji.

Pozitivni vplivi

Primeren čas za kastracijo

Poseg priporočamo po 6.mesecu starosti. Zgornje omejitve starosti ni, v vsakem primeru pa žival pred posegom pregledamo in ugotovimo ali je sploh primerna za splošno anatezijo.