Dobrobit živali

V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Tomaž Šantl sodeluje pri pripravi Programov Dobrobiti živali na področju Prašičereje (Ukrep 14), veterinarski del. Programi so sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Cilji programa:

Glavne aktivnosti:
Izdelava veterinarskega dela Dobrobiti živali, ki zajema veterinarski pregled gospodarstva glede na posamezno kategorijo živali, nudenje svetovanja, izpolnjevanje zahtev ukrepa Dobrobit živali, vnos podatkov v Centralni register prašičev.

Uporabne povezave: